Už viac ako 25 rokov riešime Váš problém s výmenou alebo opravou autoskla
Centrála Bratislava telefon 0910 453 214
Výmena autoskla

Výmena čelného skla

Vaše poškodené sklo sa už nedá opraviť? Vymeníme Vám ho a poistnú udalosť zariadime v rámci výmeny. Prelepenie STK je samozrejmosťou.

1. Hotovostná výmena autoskla

2. Bezhotovostná výmena autoskla z havarijného poistenia
V prípade, že máte uzatvorenú havarijnú poistku, vybavíte všetko priamo u nás a nie je potrebné nikam chodiť. Hlásenie škody na Vašu poisťovňu vykonáte pod odborným dohľadom našich pracovníkov priamo na našej prevádzke, kde vykonáme obhliadku a finančné vysporiadanie s poisťovňou prevezmeme za Vás. U nás zaplatíte len spoluúčasť, ktorú máte dohodnutú v zmluve o havarijnom poistení a DPH v prípade, ak ste platca DPH.

3. Výmena autoskla zo zákonného poistenia PZP
Pomôžeme Vám aj vtedy, keď na Vaše auto nemáte uzatvorené havarijné poistenie, ale viete že škodu Vám spôsobil iný účastník cestnej premávky. Pri vzniku škody je potrebné spísať s vinníkom škody Správu o nehode, prípadne si zhotoviť foto dokumentáciu. Vinník musí škodu nahlásiť do 15 dní od vzniku poistnej udalosti na svoju poisťovňu, hlásenie škody na Vašu poisťovňu vykonáte pod odborným dohľadom našich pracovníkov priamo na našej prevádzke. Každá, aj drobná nezrovnalosť vo výpovedi poškodeného a vinníka môže spôsobiť zamietnutie poistného plnenia. Pri povinnom zmluvnom poistení je potrebné výmenu autoskla uhradiť v hotovosti a poisťovňa vinníka hradí faktúru v plnej výške (cenu výmeny) priamo na účet klienta.

Potrebné doklady k nahliadnutiu
  • poistná zmluva vinníka
  • technický preukaz
  • vodičský preukaz
  • správa o nehode
Oprava autoskla

Oprava čelného skla

Dostali ste kamienok do čelného skla? Nie vždy je nutná výmena.

Oprava čelného skla je možná v prípade, kedy priemer poškodenia neprekračuje rozmery 2 EURovej mince a poškodenie sa nachádza mimo zorného poľa vodiča. Samotná oprava trvá približne 30 minút.

Na nami opravované poškodenie dávame doživotnú záruku. Ak nami opravené miesto bude pokračovať prasklinou, čelné sklo Vám vymeníme, pričom z celkovej ceny výmeny odrátame sumu, ktorú ste zaplatili za opravu.

1. Hotovostná oprava autoskla

2. Bezhotovostná oprava autoskla z havarijného poistenia
Čoraz viac poisťovní (Allianz, Axa, Generali, Kooperativa, Uniqa, Wüstenrot) hradí svojim havarijne poisteným klientom opravu skla v plnej výške, bez platenia spoluúčasti a straty bonusu.
Informujte sa u nás o tejto možnosti, obhliadku vykonáme ako zmluvný partner poisťovní priamo u nás pred samotnou opravou poškodeného skla.

© Copyright 1992 - 2016 Autosklo spol. s r.o., Vajnorská 93, Bratislava 831 04
Supported by BH Solution a.s. | Kreatívne riešenia pre firmy